Архивы

Սանի թերթիկ

 Սանի թերթիկ

2013-2014 ուստարի

 

Սան

ծննդյան օրը

դպրոց

դասարան

հասցե

հեռախոս

 

Լրացման օրը, տարին Լրացման օրը, տարին Լրացման օրը, տարին  
       
հաճախում է նաև այլ մանկական հաստատություն, ո±րը        

Ընտանիքը

 

   
ընտանիքի անդամների թիվը        
ի՞նչ լեզվով են տանը հաղորդակցվում        
ընտանիքում  այլ  լեզու գործածում  են, ո՞րը        

Ֆիզիկական տվյալները

   
տեսողությունը        
տեսողության փոփոխություն        
Ճիշտ է արտասանում բոլոր հնչյունները        
սխալ է արտասանում որոշ հնչյուններ,  որո՞նք          
արտասանական փոփոխություններ        
լսողությունը        
լսողության փոփոխություն        
ատամների վիճակը        
կաթնատամները չի փոխել , փոխել է՝ քանի՞սը        
քաշը        
հասակը կանգնած        
 հասակը՝ նստած աթոռի բարձրությունը հանած        
գլխի ուղղահայաց տրամագիծը        
գլխի  հորիզոնական տրամագիծը        
կրծքավանդակի չափը        
խրոնիկ հիվանդության առկայություն. Չկա /կա՝ անվանումը, հաստատումը        
այլ հիվանդություն        
ալերգիկ չէ /ալերգիկ է՝ ինչի՞ց է ալերգիան        
հատուկ կարիքի չունի/ունի.փաստաթուղթ        
վիրահատվել է ոչ/այո,  ե՞րբ, ի՞նչ վիրահատություն        
ողնաշարի խնդիրներ  ունի/չունի. ի՞նչ խնդիր        
հենաշարժական այլ խնդիրներ չունի /ունի. ի՞նչ խնդիրներ        
հարթաթաթություն ունի/չունի        
բացակայությունների թիվը        
բացակայությունների պատճառները        
դիտողություններ        
զգուշացումներ        
այլ        

 

հայրը  (խնամակալը)

անուն…ազգանուն…այրանուն.

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

բնակավայրի հասցեն …հեռախոսը.

կրթությունը…մասնագիտությունը

զբաղվածությունը (նշելհաստատությունը)

սովորում է  ….աշխատում է … որպես…

աշխատավայրի հասցեն…հեռախոսը…էլեկտրոնային հասցեն…

մայրը  (խնամակալը)

անուն…ազգանուն…հայրանուն

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

բնակավայրի հասցեն   հեռախոսը

կրթությունը      մասնագիտությունը

զբաղվածությունը (նշել հաստատությունը)

սովորում է   աշխատում է  որպես…

աշխատավայրի հասցեն   հեռախոսը    էլեկտրոնային հասցե

զբաղվածությունը   (նշել հաստատությունը)

 

լրացուցիչ տեղեկություններ

ընտանիքում ո՞րերորդ երեխան է    

ընտանիքի մյուս անդամները` անունը ազգանունը ազգակցական կապը, տարիքը

 

այլ տեղեկություններ

 

 

դաստիարակ (դասվար)

բժիշկ (բուժքույր)

ծնող՝ ծանոթ եմ, հաստատում եմ