Նախագծային ուսուցման շաբաթ.Հունիս 26.06-30.06

Ամառային պարտեզ

Լողափ 2017 

Ես կարողանում եմ…

Ինքնուրույն շորերը  հանել և հագնել…

Դպրոցի մուտքից մենակ եմ գալիս խումբ…

Ջրից չեմ վախում…

Ցատկում եմ ջրի մեջ…

Ջրի ձեվը չի փոխվում

Թվաբանական խաղերի դերը նախակրթարանում

Թվաբանական խաղերը մեծ դեր ունեն նախակրթարանում: Թվաբանական  խաղեր բաժնում ներկայացրել եմ հետևյալ թեմաներնը՝

  • քանակ
  • մեծություն
  • տարածության մեջ կողմնորոշում
  • ժամանակի կողմնորոշում

 

Քանակ

 

Թվաբանական խաղերի օգնությամբ պետք երեխանների մեջ աստիճանաբար ձևավորել թվի քանակի  գաղափարը, այսինքն` նրանք պետք է յուրացնեն թվերի ստացման զանազան եղանակները` հաշվելու ընթացքում , չափելու ժամանակ, ինչպես նաև թվաբանական գործողություններ կատարելու ճանապարհով /տարրական դասարաններում/:Ամենից առաջ կարևոր է մշակել առարկաները զանազանելու հաշվելու կարողություն: Վարժվելով հաշվելու մեջ,երեխաները դաստիարակի օգնությամբ պետք է իրենց համար հաստատեն այն , որ հաշվելիս չի կարելի բաց թողնել առարկանները կամ միևնույն  առարկան հաշվել մի քանի անգամ:

Խնդիրներն են՝

 

  • Դիտելու միջոցով միատեսակ առարկաների խմբեր կազմել և դրանք բաժանել առանձին առարկաների:
  • Տարբերելև խմբավորել առարկաների խմբերն ըստ ընդհանուր հատկանիշների՝ գույն, ձև, չափ:
  • Տարբերել“շատ”, “մեկ”, “ոչ մի” բառերի իմաստը:Պատասխանելիս օգտվել համապատասխան բառերից, հասկանալ “որքան է” հարցադրման իմաստը:
  • Համեմատելև տարբերակել առանց հաշվելու 2 հավասարաթիվ և անհավասար խմբերի քանակակ հարաբերությունները՝առարկաններն իրար վրա դնելու և մոտեցնելու ճանապարհով:

Օգտվել “շատ է”, “քիչ է”, “այնքան է, որքան” արտահայտություններից:

  • Շրջապատումգտնել միատեսակ, շատ և մեկ առարկա:

 

 

 

Մեծություն

 

Ուշադրություն է հատկացվում նաև “մեծ” և “փոքր”, ինչպես նաև նույն մեծությամբ զույգ առարկաների համեմատության վրա: Մեծ և փոքր կամ  մեծությամբ հավասար հատկանիշների ընկալման արագացմանը  նպաստում է առարակների գործնական համեմատումը (առդրում, վերադրում): Երեխաների հետ կազմակերպվող խաղերի ընթացքում անհրաժեշտ է, որ առարկայի առանձին հատկանիշները, որոնց վրա ուզում ենք ուշադրություն դարձնել, լինեն երեխայի համար ծանոթ և պիտանի:  Անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ մեծության

հատկանիշը ստանա հատուկ նշանակություն, մյուս հատկանիշները անտեսվեն՝ բացառությամբ գույնի:

Օրինակ՝  երեխաներին առաջարկել մեծ քարերը  վերցնել ձեռքով միաժամանակ՝ ասելով. “Ինչքան մեծ է”: Իսկ փոքրությունը թող որոշեն մեկ ափի մեջ թաքցնելով և միաժամանակ ասելով. “Իսկ սա շատ փոքր է, նույնիսկ ափիս մեջ է տեղավորվում և բոլորովին չի երևում, երբ փակում եմ ձեռքս”:

 

 

Ժամանակի մեջ կողմնորոշում

 

Առօրյա կյանքում մաթեմատիկական խաղերի ինքնուրույն գործունեության բովանդակության փոփոխության միջոցով անհրաժեշտ է հիմնավորել երեխաների պատկերացումներն օրվա տարբեր հատվածների (առավոտ, կեսօր, երեկո, գիշեր) մասին և զարգացնել դրանց հաջորդականությունը որոշելու կարողությունը:

Խաղ՝ երբ է պատահում

 

Նպատակը – Ծանոթացնել օրվա պահերի հետ՝ առավոտ և գիշեր:Բովանդակությունը — Կարող ենք սկսել ոտանավորով:
Հարցնել երեխաներին՝ Ի՞նչ եք անում առավոտյան (արթնանում ենք, լվացվում, մարզանք անում, նախաճաշում և շտապում մանկապարտեզ) :-Դա երբ է լինում (առավոտյան):

Իսկ երկնքում լուսինն ու աստղերն են՝ դա ե՞րբ է լինում (գիշերը):Դիտարկում. Օրվա պահերը ամրապնդելու նպատակով երեխաների հետ կարելի է զրույցներ կազմակերպել նկարների շուրջ: “Ե՞րբ է դա լինում” հարցի ժամանակ երեխան ցույց է տալիս այն նկարները, որոնցում նկարված են տվյալ հատվածին բնորոշ աշխատանքի ձևերը:Տարեվերջում ես հասել եմ նրան, որ երեխաները կարողանում են տարբերել օրվա պահերը: Երեխաները կարողանում են անվանել գիշերային, ցերեկային գործողությունների հնարավոր տարբեր տեսակներ՝ թվարկելով յուրաքանչյուր կատարման ժամանակահատվածը: Առավոտյան մաքրում եմ ատամներս, լվացվում եմ, հագնվում, գնում եմ մանկապարտեզ: Կեսօրին խաղում եմ, ճաշում, երեկոյան զբոսնում եմ, հյուր գնում, հեռուստացույց դիտում, գիշերը քնում եմ:

 

 

Տարածության մեջ կողմնորոշում

 

Անհրաժեշտ է երեխաներին նախ կողմնորոշել իր մարմնի մասերի ճանաչման ուղղությամբ, ապա հիմք ունենալով սեփական մարմնի մասերի տարբերակումը՝ որոշել տարածական ուղղությունները: Այսպես “առջևից” բառի իմաստը երեխաները պետք է կապեն դեմքի հետ, “հետևից” թիկունքի, “վերևում” գլխի, իսկ “ներքևում” ոտքերի հետ: Այս խմբում տարածության մեջ կողմնորոշելու ունակությունների զարգացման ողջ աշխատանքը կառուցվում է հակադիր զույգ պատկերացումների “աջ-ձախ” ձեռքերի և կողմերի տարբերակման վրա: Այս կապը պետք է ամրապնդել ռեժիմային տարբեր պահերի, առօրյա կյանքում, խաղերի օգնությամբ, նկարներում և զբոսանքի ժամանակ:

 

 

Նախագծային ուսուցման շաբաթ.Հունիս 19.06-23.06

Ամառային պարտեզլողափ 2017 

 Ամառային գլխարկ, լողազգեստ, սրբիչ, լողաթափ, ջրային գլխարկ ունենալը պարտադիր է: Լողավազան մտնելուց առաջ պարտադիր է ցնցուղ ընդունելը:

Նախագծեր…

<<Բարև ջուր >>,<< Ջրային խաղեր>>,<< Ջրային կենդանիներ>>

Լողավազան մտնելու, ջրով խաղալու,վախի հաղթահարում:

Մրգային աղցանի պատրաստում…

Մարմնի մասերի  նկարչություն / իմ ոտքերը, իմ ձեռքերը…/

Ավազախաղ…

Երաժշտական  խաղեր…

 

 1.Ամառային պարտեզը փչովի   լողավազան , հիգիենիկ միջավայր, որտեղ իրականացվում սաների ամառային գործունեությունը:

 Լողավազանի ջուրը միշտ թափանցիկ է, զուլալ:   Ջուրը տաքանում է արևի ջերմությամբ

2.Լողավազանից օգտվում են նախակրթարանի սաներն ու դաստիարակները: Այլ երեխաներ և խմբեր կարող են օգտվել լողավազանից միայն դպրոցի ղեկավարի թույլտվությամբ: Կողմնակի անձանց լողավազանից օգտվելը խստորեն արգելվում է:

3.Լողափին բոլորը   լողազգեստով են կամ հարմար մարզազգեստով, լողաթափիկներով:

4.Սաները սնվում են բակում՝ պահպանելով հիգիենայի պահանջները:
5.Լողովազանից օգտվելուց հետո սաները լողանում են ցնցուղի տակ:
6.Արգելվում է հիվանդ երեխայի հաճախումը պարտեզ:
7.Լողավազանը միայն լողալու համար չէ:  Նրա շուրջ հավաքվում է ամառային լողափը.
սաների լողափնյա գործունեությունը կազմակերպելուն անհրաժեշտ գույք պարագաներ, նյութեր, համապատասխան սեղան-աթոռներ, ճոճանակներ, սահարաններ,տարբեր չափերի պլաստիկ տաշտեր, թասեր, այլ ամաններ, ծապրիներ, ծավալաչափ ամաններ: